Referat styremøte 6.02.2023

Deltakere: Jorid, Aasne, Knut Erik og Tonethe


Sak 9. Årsmøte.
Gjennomgang og utsending av invitasjon 2023, årsmelding 2022 og valgkomiteens forslag til styre 2023. Dette skal sendes ut mandag 06.02.23.

Sak 10. Medlemsmøte.
Styret ønsker å sette opp et medlemsmøte rett etter årsmøte. Her ønsker vi innspill og saker fra medlemmer.

Sak 11. Ferdselsprøvekurs.
Styret har vært i kontakt med instruktør for å sette opp ferdselsprøvekurs. Det er ønskelig at vi får til dette på vårparten.

Sak 12. Bruksgruppe.
Det har blitt sendt inn forespørsel om en bruksgruppe i klubben. Styret skal prøve å organisere slik at vi får til en bruksgruppe med oppstart til våren. Vi håper på at medlemmer med erfaring vil engasjere seg i dette tilbudet.

Sak 13. Hjemmeside.
Det har vært litt lite aktivitet på hjemmesiden i det siste. Styret ønsker å prøve å oppdatere denne mer jevnlig og tar gjerne imot innlegg eller bilder fra klubbens medlemmer.

Sak 14. Sponsorer.
Styret ønsker å søke om sponsorer og støtteordninger i løpet av året. Det vil bli valgt en person som skal ha overordnet ansvar for å holde styr på frister og søknader.

Sak 15. Fremtidige styremøter.
Det er ønskelig i styret at vi rullerer på hvem som skriver referat fra hvert styremøte, da arbeidet blir fordelt ut på flere styremedlemmer,

Sak 16. Neste styremøte.
Neste styremøte blir 06. mars 2023. Styret burde også møtes en gang til før årsmøte for å planlegge de siste detaljene.