Referat årsmøte 2023 i Valdres Hundeklubb


Dato: 20.02.2023 kl 18:00
Sted: Aurdal idrettsplass, klubbhuset

Vi var 11 tilstede på årsmøte.

Saksliste:
Konstituering av årsmøtet:
1.1: Godkjenning av innkalling Årsmøte godkjente innkalling.
1.2: Godkjenning av dagsordenen Årsmøte godkjente dagsorden.

2. Valg av møteleder og referent
Møteleder: Årsmøte godkjente Jorid Bøe Bergsbakken som møteleder.
Referent: Årsmøte godkjente Susanne Skaarnes som referent.

3. Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
Årsmøte godkjente Aasne Olsen og Marie Lajord til å signere protokollen.

4. Godkjenning av årsberetning 2022
Årsmøte godkjente årsberetningen for 2022.

5. Godkjenning av regnskap for 2022 og budsjett 2023
Årsmøte godkjente regnskap for 2022 og budsjett 2023.

6. Saker fra medlemmer
-Innsendte saker : Ingen innsendte saker

7. Saker fra styret
-Innsendte saker : Flytte VHK`s tilholdssted til Aurdal idrettsplass
Årsmøtet godkjente å flytte VHKs tilholdssted til Aurdal idrettsplass.

Sak 8. Valg
Innsendte forslag på kandidater: Marie Lajord, Wenche Melbybråten, Geir Bratrud, Leikny Hartvigsen og Kristin Kværna.

Leder - Jorid Bøe Bergsbakken Valgt 2023 - 2025
Nestleder – Aasne Olsen Valgt 2022 - 2024
Styremedlem – Susanne Skaarnes Valgt 2022 - 2024
Styremedlem – Tonethe Bergh Valgt 2023 - 2024
Styremedlem – Kristin Kværna Valgt 2023 - 2025
Varamedlem – Marie Lajord Valgt 2023 - 2024
Varamedlem – Leikny Hartvigsen Valgt 2022 - 2024
Revisor – Randi Bøe Bergsbakken Valgt 2023 - 2025

Valgkomite:
Nina Ottersen (leder) Valgt 2022 - 2024
Astrid Hagelund Valgt 2022 - 2024
Knut Erik Jetlund (vara) Valgt 2023 - 2024


De som gikk ut av styret i 2023 var Knut Erik Jetlund og Guro F. Schlytter


Budsjett 21Regsnakap 21ift budsjett 21Budsjett22Regnskap 22ift Budsjett 22Budsjett 23
KOSTNADER 
 
Inn salgsvarer50003961,381038,62500065622,15-60622,1520000
Strøm1500011846,343153,66150008639,356360,6515000
Instruktør30000110500805008000086478,6-6478,6100000
Kurs/utvikling50005000500012035,43-32035,4320000
Hall-leie66001314065401500035410459015000
Årsmøte20001400600200012807202000
Utstyr/vedlikehold2000082152,2662152,262000076501,51-56501,5130000
Forsikring2000318011802000-4720472000
Gebyr100328,5228,5400500,5-100,5500
 
Sum kostnader8570085700160393,04144400286420,54-142020,54204500
Rogne 19. Februar 2023
Tove Stubbene


Budsjett 21Regnskap 21ift Budsjett 21Budsjett 22Regsnakap 22ift Budsjett 22Budsjett 23
INNTEKTER 
 
Kurs inntekter55600185050129450156000178503,2-21203,2200000
Salgsvarer30007451,764451,76500061407,84-56407,7640000
Medlemsk3500045750107504500053250-825046000
Grasrot innb1000010350,07350,071000011132,18-1132,187000
Sudieforb700020100131001500011800320012000
Renteinntekter5018813810094,9714,451000
 
 
Sum inntekter110650268889,83158239,83231100316188,19-83778,69306000