Retningslinjer i Valdres Hundeklubb

Generelle retningslinjer i VHK 


 • All trening skal følge NKK`s etiske regler for trening av hund. 
 • Medlemmer forplikter seg i å sette seg inn i de regler og retningslinjer som måtte gjelde. 
 • Medlemskapet er personlig. Ved misbruk av medlemskapet, regler eller retningslinjer kan hundeklubben utdele advarsel og deretter utestenge personen om advarsel ikke tas til følge. (se klubbens lovmal) 
 • VHK fraskriver seg ethvert ansvar for skade på personer, hunder eller gjenstander som oppstår under all aktivitet på hundeklubbens område* og/eller andre steder klubbaktivitet arrangeres. 
 • Hunder som trener eller oppholder seg på hundeklubbens område skal følge anbefalt vaksineprogram (se NKK`s anbefalinger). Dette er for å forebygge sykdom og unngå smittespredning da det er et stort press med hunder. Vi oppfordrer også alle til å forsikre hundene sine i tilfelle skade. 
 • VHK refunderer ikke innbetalt kursavgift som følge av alminnelig sykdom, skade eller andre årsaker som medfører at hund eller fører ikke kan delta på kurs og arrangementer. 
 • Kun friske hunder kan delta på oppførte treninger og kurs i VHK. Om du er i tvil, kontakt styret. Skjønn kan utvises. Om du får påvist smittsom sykdom hos hunden din, pliktes det til å si i fra slik at andre kan være oppmerksomme på sine hunder. 
 • Klubben setter pris på at utøvere hjelper hverandre på trening, men det er ikke lov å ta betalt for tjenester på klubbens område, så sant det ikke er treninger eller kurs oppført av styret i Valdres hundeklubb.
 • Det er ikke lov å ha arrangementer til inntekt for andre enn Valdres hundeklubb på klubbens bane eller i klubbhuset (unntak: det som er arrangert gjennom Aurdal idrettslag eller avtalt med styret i VHK).


Brudd på ovennevnte retningslinjer kan føre til advarsler og i verste fall utestengelse av klubben. 


*Klubbens anlegg: Fotballbanen, klubbhuset og parkering (+ barkeløypa om klubben har organisert aktivitet der)Skikk og bruk av klubbens bane og området rundt:

 • Alle hunder skal være under kontroll på banen og i området rundt. Hunder skal være i bånd om øvelsen ikke tilsier noe annet. 
 • Alle skal plukke opp etter hunden sin, selv på turer i barkeløypa og nedover veien. Dette vil forebygge smittespredning og evt klage fra naboer og andre brukere av området. Bæsjeposer skal kastes i oppsatte søppelkasser. 
 • Hunden skal luftes godt før, og under pausene på trening. Lufting på selve banen er ikke tillatt. Tissing på utstyr er ikke tillatt! Det anbefales at hundene får en pause i bilen mellom treningsøktene. 
 • Vis hensyn til andre, spesielt til de som er på banen og trener. Hunder skal ikke bindes fast der det er naturlig for andre å gå forbi. 
 • Alle må gi og ta litt, vi må dele banen med de som kommer på trening. Vi er alle medlem av samme klubb og alle har like mye rett til plass og treningstid. 
 • Det oppfordres til at alle er høflige mot hverandre og har en god tone. Alle klubbens medlemmer har et ansvar for at alle føler seg inkludert og at det blir lagt tilrette for de som evt har utfordringer. 
 • Det er ikke ønskelig at hunder hilser på hverandre under trening.
 • Løpetisper er velkomne, men bruk truse og vis hensyn. 
 • Alt utstyr skal ryddes bort fra banen om ikke noe annet er avtalt. Alle som er med på de respektive treningene skal være med å sette fram og rydde bort utstyr. 
 • Gjenglemt personlig utstyr legges i en kasse i klubbhuset. Etter 2 mnd. blir det fjernet. 
 • Lys skal slukkes og dører skal låses av den siste som drar fra trening. 
 • Barn/ungdom under 18 år må ha med seg en myndig person over 18 år som har ansvaret. 
 • Hensynet til hundens velferd skal alltid komme i første rekke. (Se dyrevelferdsloven)
 • På varme eller kalde dager, skal eier påse at hunden har en tilfredsstillende temperatur i bilen. 


Vis hensyn og ha respekt for hverandre, men skulle det oppstå situasjoner ber vi om at du melder fra til styret. valdreshundeklubb@gmail.com.

Valdres hundeklubb skal være en motiverende og inkluderende klubb for alle, uansett ambisjoner og nivå. 

Vel møtt, og god trening!


"Generelle retningslinjer" og  "Skikk og bruk" ble godkjent av årsmøtet 2024.