Referat fra styremøter sendes til medlemmer på forespørsel :) 

Referat medlemsmøte 06.mars 2024

Sak 1. Mail fra NKK ang mistillit og misnøye til styret i Valdres Hundeklubb
Styret i VHK fikk mail fra NKK Innlandet, i forkant av årsmøtet, etter en telefonsamtale med et vedkommende som har fortalt at styret har fått tilsendt en sak inn til årsmøtet angående mistillit til styret med svar - “dette er ikke en årsmøtesak”. Styret kan ikke vedkjenne seg å ha fått en slik mail (sjekket mail flere ganger, samt søppelpost), og kan hvertfall stå for å ikke ha svart på en slik mail. Det skal også ha blitt uttrykt at det er flere medlemmer som synes det er vanskelig å komme i kontakt med, bli hørt og få nok informasjon ut av styret. 

På anmodning fra NKK Innlandet tok styret dette opp på medlemsmøtet og la opp til innspill for hva som kan gjøres for å møte medlemmene på en bedre måte og om det er tilfelle at det er flere medlemmer som føler det slik. 

Ang misnøye: Medlemmene som møtte opp på medlemsmøtet mente de alle fikk nok informasjon, de syntes det var enkelt å komme i kontakt med styret og alle syntes de ble både sett og hørt. De hadde ingen innvendinger om at noe skal gjøres annerledes enn hva som blir gjort i dag. 

Ang mistillit: Medlemmene på medlemsmøtet anmodet styret til å gå videre med dette da det er sterke anklager uten noe bevis. Styret kommer til å sende en ny mail til NKK Innlandet for å få en oppklaring i dette. Saken blir tatt videre til NKK sentralt om dette ikke blir fulgt opp fra NKK Innlandet. 

Styret synes dette er leit og sårt da det blir brukt utallige timer hver uke for å legge til rette og arrangere treninger, kurs og andre tilsetninger. Merk at alle timer som blir brukt er frivillig og ubetalt. Alle mailer og meldinger vi får tilsendt blir besvart, dette gjelder mail, messenger og sms. Styret vil også tilføye at vi prøver å imøtekomme henvendelser om tema på treninger, kurs og evt andre ting, vi ser at det aller meste klarer vi å gjennomføre. Er det noen som føler misnøye bes det om å ta kontakt direkte med styret slik at tiltak kan iverksettes. 

Sak 2. Søkstrening i kjelleren på klubbhuset
Det har kommet en forespørsel om å kunne ha søkstrening i kjelleren i klubbhuset. Styret har spurt idrettslaget og det er helt i orden. Kjelleren blir da ryddet og søkstrening blir satt i gang til våren. Astrid Hagelund og Astrid van der Markt tar ansvar for søksgruppa. 

Sak 3. Kurs i ID-søk
Nitrogruppa kommer og holder kurs i Valdres etter påske. Dette blir det første kurset de har i området. Mer info og arrangement blir publisert på FB-siden vår. 

Sak 4. Hjemmesiden
Hjemmesiden blir for sjeldent oppdatert. Om noen har lyst til å bidra, blir styret glade for det.

Sak 5. Pris på kurs
Medlemmene kom med forslag om å øke ikke-medlemsprisen på kurs. Hos noen andre klubber er denne forskjellen større. Klubben tjener svært lite på kurs med innleide instruktører, men ønsker å tilby gode instruktører for å øke kunnskapen til medlemmene. 

Sak 6. Medlemsfordeler
For å være med på våre faste treninger og bruke vår treningsbane, klubbhus og utstyr må man være medlem i klubben.
Dette er medlemsfordelene i Valdres Hundeklubb 2024

  • NKK sine fordeler https://www.nkk.no/medlemsfordeler/category952.html
  • Opptil 300kr rabatt på kurs i regi av VHK
  • Gratis fellestreninger i regi av VHK
  • Intersport Fagernes og Leira: 15% på alle klær (utenom elektronikk, pakkepriser, ski og sykler) og 20% på non-stop produkter
  • Valdres Veterinærsenter: 1stk gratis kloklipp i året, 15% på leker og godbiter og 10% på Hills produkter
  • Orheim kennel v/Anita Fjeld: 15% på alt fra Norsk Dyrehelse
  • Absolutt hund: 10% på fôr og 20% på utstyr
  • Aurdal Fjordcamping: 10% på leie av hytter og leiligheter


Sak 7. Hundepromenaden
25. eller 26. mai kommer vi til å delta på Hundepromenaden. Dette er et arrangement som Agria og NKK samarbeider om. Inntekten går til NRH og det arbeidet de gjør. Klubben ønsker så klart å delta og støtte dette. Mer info kommer ut til medlemmene når påmeldingen er klar og vi får mer info fra Agria/NKK

Sak 8. Ønsker om kurs og treninger
- Røde Kors besøkshund.
Er det flere ønsker om kurs og treninger ønsker styret å få det tilsendt på mail

Sak 9. Foreløpig kursplan.
PS: Dette er ikke endelig plan og endringer kan/vil forekomme. Alle kurs blir lagt ut på FB-siden vår.

Januar
Valpekurs 

Februar
Hverdagslydighet/unghundkurs
Nosework x 2
Rallylydighetsstevne 

Mars
Hverdagslydighet /unghundkurs i Hedalen
Årsmøte
Medlemsmøte
Temakveld: Relasjonsbygging mellom hund og eier
Førstehjelpskurs i samarbeid med Valdres Veterinærsenter

April
Valpekurs
Hverdagslydighet/unghund
ID-søk (Nitrogruppa)
Rallylydighetskurs
Temakveld med Bjørn og Hilde (tema ikke bestemt)
Klikker 

Mai
Blodsporkurs
Agility nybegynner
Utstillingskurs
Rundering og apportkurs
Bronsemerkekurs med avsluttende bronsemerkeprøve
Atferd
Lydighet prøvestevne
Hundepromenaden til inntekt for NRH

Juni
Valpekurs
Spor
Rallylydighetskurs
Sommeravslutning
Nosework intro
Nosework videreutvikling

Juli
Agility viderekommen
Rallylydighet viderekommen 

August
Spor
Feltsøk og apport
Atferd
Introuke
Triks 

September
Agility nybegynner
Lydighet
Nosework intro 

Oktober
Rallylydighet nybegynner
Smeller
Hverdagslydighetskurs

November
Temakveld
Mentalaktivisering / sosialt samvær
Nosework videreutvikling

Desember
Juleavslutning
Julekalender

I tillegg ønsker styret at vi arrangerer hundens dag og klubbmesterskap, samt stevner i rallylydighet, lydighet og agility. 

Sak 10. Videre medlemsmøter
Det ble i enighet bestemt at klubben skal prøve å holde 3 medlemsmøter i løpet av året.